LAMHONG III BAR ORIENTALNY

Informacjaprawna

Lamhong III Bar Orientalny
Thang Nguyen Dac F.H.U.
Ambrożego Grabowskiego 6
31-126 Kraków

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 6751313300